Email again:
Kas te jäite Viimsi Kohvikutepäevaga 2019 rahule?
Kas te jäite Viimsi Kohvikutepäeva 2019 korraldusega rahule?
Kas jaotatud teeviidad jm olid vajalikud?
Kas templikaartide mõte oli hea?
Kas hop-on-hop-off buss on tulevikus vajalik?
Kas te jagaksite Viimsi Kohvikutepäeva mitme kuupäeva peale?
Ja kuidas?
Milline aeg on Viimsi Kohvikutepäevaks kõige sobilikum?
Kas on hea, kui Rannarahva festival on kohvikutepäevaga samal ajal?